CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của tất cả những người ghé thăm trang web này. Do vậy, chúng tôi muốn thông báo cho bạn về cách chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách về quyền riêng tư này để hiểu cách tiếp cận của chúng tôi đối với việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Bằng việc gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn sẽ được coi như là đã cho phép – khi cần thiết và thích hợp – việc tiết lộ như được đề cập trong chính sách này.

1. Chính sách về quyền riêng tư này bao gồm những nội dung gì?

Chính sách về quyền riêng tư này là để thông báo cho bạn biết về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập được khi bạn truy cập vào một trong các trang web của chúng tôi.

Chính sách về quyền riêng tư này áp dụng cho phần lớn các trang web của chúng tôi, tuy nhiên có thể có một số trường hợp cần thiết phải có một chính sách về quyền riêng tư với nội dung khác đi đôi chút. Bất cứ khi nào trang web của Tieuduongsongkhoe có một chính sách về quyền riêng tư khác, chúng tôi sẽ thông báo rõ ràng rằng chính sách về quyền riêng tư đó khác với chính sách về quyền riêng tư chung này của Tieuduongsongkhoe. Khi truy cập vào các trang web của Tieuduongsongkhoe, vui lòng kiểm tra chính sách về quyền riêng tư của mỗi trang web mà bạn truy cập, đồng thời, vui lòng không giả định rằng chính sách về quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả các trang web của Tieuduongsongkhoe.

2. Ai là người chịu trách nhiệm cho thông tin cá nhân được thu thập trên trang này?

Dữ liệu cá nhân của bạn được kiểm soát sau cùng bởi Tieuduongsongkhoe.com.

3. Thông báo đặc biệt – nếu bạn dưới 13 tuổi

Trang web của chúng tôi không hướng đến đối tượng trẻ em dưới 13 tuổi và chúng tôi sẽ không chủ ý thu thập, sử dụng, cung cấp hoặc xử lý bất kỳ thông tin cá nhân của trẻ em nào dưới 13 tuổi dưới bất kỳ hình thức nào.

Do đó, chúng tôi cũng yêu cầu bạn, nếu bạn dưới 13 tuổi, vui lòng không gửi cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn (ví dụ: tên, địa chỉ, địa chỉ email của bạn). Nếu bạn dưới 13 tuổi và bạn vẫn muốn đặt câu hỏi hoặc sử dụng trang web này dưới bất cứ hình thức nào, mà theo đó, trang yêu cầu bạn gửi thông tin cá nhân của mình, hãy để cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn làm điều đó thay cho bạn.

4. Mục đích của việc thu thập dữ liệu của bạn

Một trong những mục đích của trang web của chúng tôi là để thông báo cho bạn biết chúng tôi là ai và những công việc chúng tôi làm. Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân (bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và email) để cung cấp cho bạn các dịch vụ hoặc thông tin cần thiết một cách tốt hơn. Do đó, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • hồi đáp lại các thắc mắc hoặc yêu cầu mà bạn gửi
  • xử lý các đơn hàng hoặc hồ sơ do bạn gửi
  • quản lý hoặc nếu không thì thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi liên quan đến bất kỳ thỏa thuận nào mà bạn có với chúng tôi
  • dự đoán và giải quyết các vấn đề với bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào đã cung cấp cho bạn
  • tạo ra các sản phẩm hoặc dịch vụ có thể đáp ứng nhu cầu của bạn.

Để tối ưu hóa các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể muốn sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để phục vụ mục đích tiếp thị trực tiếp. Vì chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích này khi bạn biết về mục đích sử dụng đó và nếu cần, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn trước khi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn vì mục đích tiếp thị trực tiếp.

Ngoài ra, vào bất kỳ thời điểm nào, nếu bạn muốn chúng tôi ngừng sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ hoặc tất cả những mục đích trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo phương thức đã nêu ở dưới. Chúng tôi sẽ ngừng việc sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích như vậy ngay khi có khả năng hợp lý để làm điều đó.

Các bên thứ ba này sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn vì bất kỳ mục đích nào khác ngoài những nội dung chúng tôi đã thỏa thuận với họ. Tieuduongsongkhoe yêu cầu các bên thứ ba đó thực hiện bảo vệ theo phương thức thỏa đáng để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Ngoại trừ những nội dung đã trình bày trong chính sách về quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin nhận dạng cá nhân nào mà không có sự cho phép của bạn trừ khi chúng tôi có quyền hợp pháp hoặc bắt buộc phải làm như vậy (ví dụ: khi quy trình pháp lý bắt buộc chúng tôi phải làm như vậy hoặc phục vụ mục đích của công tác phòng chống gian lận hoặc tội phạm khác) hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn cá nhân của chúng tôi và của người dùng/khách hàng hoặc cá nhân khác của chúng tôi.

Xin hãy an tâm rằng chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin của bạn vì bất kỳ mục đích nào nếu bạn đã chỉ rõ rằng bạn không muốn chúng tôi sử dụng thông tin của bạn theo cách này vào thời điểm bạn gửi thông tin hoặc vào một thời điểm sau đó.

5. Thu thập thông tin phi cá nhân

Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin phi cá nhân về bạn như loại trình duyệt internet mà bạn sử dụng hoặc trang web mà từ đó bạn đã liên kết đến trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tổng hợp thông tin chi tiết mà bạn đã gửi cho trang (ví dụ: tuổi của bạn và thành phố nơi bạn sinh sống). Thông tin này sẽ không thể nhận dạng ra bạn và chỉ được sử dụng để hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp một dịch vụ có hiệu quả trên trang web này. Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể cung cấp cho bên thứ ba dữ liệu tổng hợp hoặc phi cá nhân này để sử dụng liên quan đến trang web này.

6. Sự tương tác giữa bạn và chúng tôi

Chúng tôi quan tâm đến quan điểm của bạn và chúng tôi đánh giá cao thông tin phản hồi từ khách hàng và người truy cập của chúng tôi, do đó chúng tôi đã thiết lập các tiện ích bảng thông báo, nhóm tin, phản hồi, email, diễn đàn và/hoặc các phòng trò chuyện. Nếu bất cứ lúc nào trang web này đưa ra phòng trò chuyện, tiện ích bảng thông báo, nhóm tin, v.v. chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân mà bạn tiết lộ.

Thông tin như vậy sẽ được sử dụng tuân theo chính sách về quyền riêng tư này. Tuy nhiên, chúng tôi có thể không kiểm soát và chịu trách nhiệm cho việc các bên khác sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho họ thông qua trang web này. Chúng tôi khuyên bạn nên cẩn thận về loại thông tin cá nhân mà bạn tiết lộ theo cách này.

7. Giữ chính xác hồ sơ của chúng tôi

Mục tiêu của chúng tôi là lưu giữ thông tin về bạn chính xác nhất có thể. Nếu bạn muốn xem lại, thay đổi hoặc xóa các thông tin chi tiết mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo phương thức nêu ở dưới.

8. Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi đã triển khai công nghệ và các chính sách với mục tiêu bảo vệ sự riêng tư của bạn không bị truy cập trái phép và không bị sử dụng sai trái. Chúng tôi sẽ cập nhật các biện pháp này khi có công nghệ mới ra đời, nếu thích hợp.

9. Chính sách Cookie

Chúng tôi sử dụng thuật ngữ “cookie” để đề cập tới các cookie và các công nghệ tương tự khác được quy định bởi Chỉ thị EU về quyền riêng tư trong truyền thông điện tử.

  • Cookie là gì?

Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ mà trình duyệt của bạn đặt trên máy tính hoặc thiết bị của bạn. Cookie giúp trình duyệt của bạn điều hướng một trang web và bản thân các cookie không thể thu thập bất kỳ thông tin nào được lưu trữ trên máy tính hoặc các tệp tin của bạn.

Khi một máy chủ sử dụng một trình duyệt web để đọc các cookie, thì những cookie này có thể giúp trang web cung cấp một dịch vụ thân thiện hơn với người dùng. Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, trình duyệt của bạn chỉ cho một trang web truy cập vào các tập tin cookie đã gửi đến cho bạn.

  • Tại sao chúng tôi sử dụng cookie?

Chúng tôi sử dụng cookie để tìm hiểu thêm về cách bạn tương tác với nội dung của chúng tôi và giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

Cookie ghi nhớ loại trình duyệt bạn sử dụng và phần mềm trình duyệt bổ sung mà bạn đã cài đặt. Các cookie này còn nhớ tùy chọn của bạn, chẳng hạn như ngôn ngữ và khu vực, để giữ các thiết lập mặc định này khi bạn truy cập lại vào trang web. Các cookie cũng cho phép bạn xếp hạng các trang và điền vào các mẫu đóng góp ý kiến.

Một số cookie chúng tôi sử dụng là cookie phiên và chỉ tồn tại cho đến khi bạn đóng trình duyệt của bạn, những loại khác là những cookie thường trú được lưu trữ trên máy tính của bạn trong một khoảng thời gian lâu hơn. Để biết thêm chi tiết về các loại cookie mà chúng tôi sử dụng, vui lòng đọc chính sách cookie của chúng tôi.

  • Cookie của bên thứ ba được sử dụng như thế nào?

Đối với một số chức năng trong các trang web của chúng tôi, chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba, ví dụ: khi bạn truy cập một trang web có video nhúng từ hoặc liên kết đến YouTube. Những đoạn phim hoặc liên kết này (và bất kỳ nội dung nào khác từ các nhà cung cấp bên thứ ba) có thể chứa các cookie của bên thứ ba và bạn có thể muốn tham khảo các chính sách của các trang web của bên thứ ba này để biết thông tin về việc sử dụng cookie của họ. Để biết thêm chi tiết về các cookie của bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng, xin vui lòng đọc trang loại cookie.

  • Cách từ chối và xóa cookie?

Chúng tôi sẽ không sử dụng cookie để thu thập thông tin nhận dạng cá nhân về bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn làm như vậy, bạn có thể chọn để từ chối hoặc chặn các cookie được thiết lập bởi Tieuduongsongkhoe hoặc các trang web của bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào bằng cách thay đổi các thiết lập trình duyệt của bạn – xem chức năng Trợ giúp trong trình duyệt của bạn để biết thêm chi tiết. Xin lưu ý rằng hầu hết các trình duyệt tự động đều chấp nhận cookie, vì vậy, nếu bạn không muốn trình duyệt của mình sử dụng các cookie, bạn cần phải chủ động xóa hoặc chặn các cookie.

Bạn cũng có thể truy cập vào www.allaboutcookies.org để biết chi tiết cách xóa hoặc từ chối cookie và tìm hiểu thêm thông tin về các cookie nói chung. Đối với thông tin về việc sử dụng các cookie trong trình duyệt điện thoại di động và để biết thông tin chi tiết về cách từ chối hoặc xóa các cookie như vậy, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị cầm tay của bạn.

Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng nếu bạn từ chối việc sử dụng cookie, bạn vẫn sẽ có thể truy cập vào trang web của chúng tôi nhưng một số chức năng có thể sẽ không hoạt động một cách chính xác.

10. Thay đổi chính sách này

Theo thời gian, chúng tôi có thể thay đổi chính sách về quyền riêng tư này. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào trên chính sách về quyền riêng tư này và cách mà chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi này trên trang này và sẽ cố gắng hết sức để thông báo cho bạn mọi nội dung thay đổi quan trọng đó. Vui lòng kiểm tra chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi một cách thường xuyên.